Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Svatý František z Assisi

Botanický rod Melica (strdivka)

Rod Melica taxonomicky spadá do čeledi lipnicovitých -  Poaceae. Pro rod jsou charakteristické vytrvalé výběžkaté nebo volně trsnaté trávy s plochými nebo svinutými listy. Klásky jsou 1-5 květé, nafialovělé, na kyjovitých stopkách; skládají laty nebo lichoklasy. V České republice je domácích pět druhů, jeden je zplanělý.
Pokračování ...