Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Svatý František z Assisi

Profil firmy

  • Správa nemovitostí
  • Zajištění pěstebních a těžebních prací při hospodaření v lese
  • Obchod se dřívím a lesními těžebními zbytky
  • Poradenství, odborné studie, znalecké posudky v režimu znalce jmenovaného krajským soudem, činnost odborného lesního hospodáře  – LESNÍ PORADENSTVÍ

Pokračování ...