Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Svatý František z Assisi

Proč podnikáme

Hospodářskou činnost nevnímáme pouze jako nástroj k docílení zisku nebo pozice – moci na trhu. Chápeme ji také, a především, jako službu partnerům v podnikání a potažmo i širšímu lidskému společenství. Právě při práci v přírodě, krajině, lese si můžeme více uvědomovat podstatnost a nepomíjitelnost hodnot základních a okrajovost témat poplatných době.
Pokračování ...