Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Svatý František z Assisi

MELICA NUTANS s.r.o.

sídlo: Jarcová 102, 756 24 Bystřička
IČO: 294 55 057
DIČ: CZ 294 55 057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl   C, vložka 54695